08.05.2018

Historie společnosti

1992 – založení společnosti jako jednoho z nástupců Ústavu pro výzkum, vývoj a využití radioizotopů v Praze. Portfolio činnosti: výroba, distribuce, zkoušky, výměna, přeprava a likvidace uzavřených radioaktivních zářičů

1997-2007 – ISOTREND vyrábí, distribuuje a provádí servis teleterapeutických ozařovačů na bázi Co-60

2009 – ukončení výroby ozařovačů

2011 – 100% podíl ve společnosti ISOTREND nabývá společnost Gamma-Service Recycling GmbH se sídlem v Lipsku, Německo. Začíná ozdravovací proces společnosti.

31. 5. 2017 – 100 % podíl ve společnosti Gamma-Service Recycling GmbH nabývá společnosti Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG. Společnost ISOTREND spol. s r.o. se tímto stává součástí skupiny EZAG

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018