08.05.2018

Horká komora

Svou univerzální konstrukcí umožňuje horká komora snadné přebíjení URZ v terapeutických hlavicích, malých zařízení pro defektoskopii nebo větších ozařovačů jako např. Gammacell 220 a jiných.

Horká komora vyrobená společností ŠKODA jaderné strojírenství, je unikátní zařízení pro rozmanité práce s URZ. Konstrukce horké komory umožňuje práci s aktivitou až do 3,7 PBq (ekvivalent Co-60).

Horká komora je tvořena dvěma částmi; trezorové části a pracovní části.

Trezorová část má půdorys 1,5×1,7 m a výšku 3,45 m. Je osazena sendvičovým olovnatým sklem tloušťky 1,1 m o rozměru 0,8×0,6 m. Manipulaci zajišťují dva manipulátory od výrobce Wällischmüller.

Stěny jsou stíněny barytovým betonem o síle 1,1 m. Nachází se zde trezor s 15 schránkami pro uložení URZ, periskop pro ověřování vad a výrobních čísel, a je zde také zařízení pro měření aktivit radionuklidů Co-60 a Cs-137.

Pracovní část má půdorys 3,0×1,7 m a výšku 3,45 m. Je osazena dvěma sendvičovými olovnatými skly tloušťky 1,1 m a velikosti 0,8×0,6 m. manipulaci zajišťují čtyři manipulátory od výrobce Wälischmiller. Stěny jsou stíněny barytovým betonem o síle 1,1 m.

Pro manipulaci s kontejnery a zařízeními je pracovní komora vybavena pojízdným pracovním stolem. Stůl se skládá z dolní plošiny, kde jsou umisťovány kontejnery a zařízení a horní plošiny, která tvoří pracovní plochu s modulovými variabilními pracovními deskami. Pro manipulaci se zátkami kontejnerů je v pracovní komoře instalován portálový jeřáb s nosností 1000 kg. Komora je dále vybavená zařízením pro heliovou zkoušku URZ a panelem s rozvody elektrické energie a technických plynů.

Do pracovní komory se podle potřeby vkládají řezací, lisovací a svařovací zařízení.

Obě komory jsou vzájemně propojeny stíněným otvorem o rozměrech 240×200 mm.

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018