08.05.2018

Certifikace

Společnost ISOTREND spol. s r.o. je s ohledem na svou činnost a v souladu s požadavky Atomového zákona a dalších předpisů držitelem celé řady certifikátů a povolení.

Systémová certifikace

Od roku 2004 jsme držiteli certifikace dle ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality, který prokazuje schopnost trvale poskytovat produkty a služby splňující požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů. Efektivně řízený systém managementu předpokládá neustálé zlepšování procesů a činností, které vedou k stabilním a očekávaným výsledkům a uspokojení všech zainteresovaných stran. Kvalita našich produktů a služeb je každoročně ověřována auditem.

Výrobková certifikace

Typové schválení tyčových URZ (R2, R3, R35, R38, R4 a GSTK2) obsahujících radionuklid Co-60

Typové schválení radioaktívní látka zvláštní formy tyčových URZ (R2, R3, R35, R38, R4 a GSTK2)

Typové schválení URZ LIZA

Typové schválení radioaktívní látka zvláštní formy LIZA

Oprávnění podle Atomového zákon

Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření

Povolení k nakládání s jadernými materiály

Povolení k nakládání s radioaktivními odpady

 

Kompletní seznam vydaných povolení najdete na stránkách SÚJB

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018