08.05.2018

Havarijní služba

Dlouholeté zkušenosti s řešením mimořádných událostí a jedinečné know-how umožňují společnosti ISOTREND  poskytovat havarijní servis spojený s nekontrolovanou emisí ionizujícího záření, kontaminaci radionuklidy a únikem radioaktivních látek do životního prostředí a rizikem ohrožení zdraví obyvatelstva.

Havarijní servis je služba naší společnosti poskytovaná na základě dlouhodobé smlouvy nebo objednávky pro jednorázovou akci. Součástí dlouhodobé smlouvy může být specifikována maximální zásahová doba.

Služby havarijního servisu:

  • identifikace a zajištění nalezeného radioaktivního materiálu
  • zjištění hodnot příkonu dávkového ekvivalentu
  • zjištění přítomnosti radionuklidů v terénu a objektech mnohokanálovým mobilním analyzátorem
  • vyhodnocení rizik
  • likvidaci starých ekologických radionuklidových zátěží
  • odstranění kontaminace radionuklidy
  • odvoz radioaktivního materiálu
  • likvidace radioaktivních materiálů
  • obnovení kontroly nad zdrojem ionizujícího záření

Pro objednání zásahu volejte číslo +420 606 638 225

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018