08.05.2018

Likvidace a skladování

Skladování

Jsme státem uznaný sklad pro dlouhodobé skladování zdrojů i pro velmi vysoké hodnoty aktivit. Disponujeme horkou komorou se stíněným trezorem, vhodným pro skladování vysoce aktivních zdrojů. Další možností je skladováni v trezoru polohorké komory pro radionuklidové zdroje s nižší aktivitou. Přísně dbáme na dodržování bezpečnostních postupů, důsledně vedeme evidenci URZ a naše postupy neustále zdokonalujeme.

 

Likvidace

Nabízíme převzetí, zpracování a uložení radioaktivního odpadu na úložiště RAO. Převzetí radionuklidových zdrojů může proběhnout přímo na místě a může být spojeno s demontáží zařízení. K likvidaci RAO vystavíme všechny potřebné dokumenty.

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018