08.05.2018

Měření prostředí

Tým našich odborníků zajistí kvalitní monitoring prostředí, v kterém se vyskytují nebo vyskytovaly radioaktivní látky a zdroje. Zkoušky jsou zpravidla prováděny:

  • při likvidaci pracoviště, jako kontrola zda nedošlo k úniku nebezpečných látek do životního prostředí
  • jako požadavek orgánů státní správy
  • jako požadavek provozovatele na zpracování metodiky pro monitoring prostředí

Monitorování prostředí probíhá detekcí příkonu dávkového ekvivalentu v měřené oblasti a detekcí povrchové kontaminace. Pro detekci povrchové kontaminace jsou používány otěrové zkoušky a přímé měření kontaminace přístrojem. Na základě naměřených hodnot je dále navrhnuto řešení průběžného monitoringu a případné dekontaminace. Z výsledků monitoringu je vytvořena výsledná písemná zpráva.

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018