08.05.2018

Zkoušky zdrojů

Společnost ISOTREND spol. s r.o., jako pracoviště III. kategorie pro URZ (uzavřené radionuklidové zdroje) a zároveň II. kategorie pro ORZ (otevřené radionuklidové zdroje), je oprávněn k vystavování všech osvědčení požadovaných atomovým zákonem, popř. vyhláškami Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. S provozem zařízení emitujících ionizující záření je spojeno provádění následujících zkoušek:

Zkoušky URZ
Přejímací zkouška
Vystavení osvědčení zdroje
Ověřování shody se schváleným typem
Zkouška dlouhodobé stability
Zkouška provozní stálosti

Zkoušky zařízení obsahujících URZ
Přejímací zkouška
Zkouška dlouhodobé stability
Zkouška provozní stálosti

Zkoušky defektoskopických zařízení
Přejímací zkouška
Zkouška dlouhodobé stability

 

 

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018