08.05.2018

Výroba zdrojů pro NDT

Společnost ISOTREND je výrobcem zdrojů Iridium-192, které jsou nejčastěji používaným radionuklidem pro nedestruktivní testování. Zdroje jsou vhodné pro všechny standardní typy gamma ray projektorů

Specifikace zdrojů:

  • Poločas rozpadu: 74 dnů
  • Radiační energie: 206 – 612 KeV
  • Jednoplášťové zapouzdření iridiových disků
  • Jednotné rozměry disků
  • Výroba dle ISO 2919
  • ISO klasifikace: C64545
  • Pouzdra z nerezové oceli, svařované metodou TIG
  • Otěrové zkoušky a zkoušky těsnosti dle ISO 9978

 

Typy zdrojů:

LIR-04/006, Aktivita 10Ci – 60Ci, Rozměry 4×6 mm (Ø x v), Ohnisko max. 2×3 mm

LIR-05/008, Aktivita 20Ci – 60Ci, Rozměry 5×8 mm (Ø x v), Ohnisko max. 3×3 mm

 

Další zdroje

Zajišťujeme rovněž dovoz a distribuci zdrojů Selen-75, typu SR-17, GS75M11 a GS75M12 o aktivitě do 80Ci.

 

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018